Krátký dokument střižený z připravovaného celovečerního filmu.
/
Short documentary edited from upcoming feature movie.